ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletประวัติ บริษัท มิตรแท้ประกันภัยฯ
bulletแผนรายได้ธุรกิจ
dot
Newsletter

dot
bulletสมัครเป็นตัวแทน..ฟรี ทั่วประเทศ
bulletการเปิดศูนย์สนง.บริการตัวแทน
bulletประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.รถยนต์
bulletประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+1 (มิตรแท้เพิ่มพูน)
bulletประกันอัคคีภัย
bulletแผนประกันภัยบ้าน (บ้านมิตรแท้)
bulletประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
bulletพ.ร.บ.สถานีบริการน้ำมัน + ประกันภัยร้านทอง
bulletประกันสุนัขอุบัติเหตุ
bulletประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
bulletวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารบัญชีบริษัทฯ (เพื่อชำระค่าพรบ. และค่าเบี้ยประกัน)
bulletขายคอนโดปิ่นเกล้าริเวอร์พาร์ควิว ใกล้ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า


SeamTour.com


ประกันสุนัขอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพสุนัข

 

หลักการและเงื่อนไขในการตรวจรับรองสุขภาพเพื่อจัดทำประกันภัยสุนัข

 

ö  ö  ö  õ  õ  õ  õ  õ  õ  ö  ö  ö

สุนัขอายุ 3 เดือน – 7 ปี  ที่จะทำประกันภัยสุนัข  ต้องได้รับกรจัดการด้านสุขภาพและตรวจร่างกายดังนี้

1.  การทำประวัติสัตว์พร้อมฝังไมโครชิพ

2.  ผ่านการจัดการด้านสุขภาพโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ได้แก่

                2.1)  ผ่านการจัดทำโปรแกรมวัคซีนรวมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

                2.2)  ผ่านการจัดทำโปรแกรมการป้องกันพยาธิหนอนหัวใจและการถ่ายพยาธิทางเดินอาหาร

3.  การตรวจสภาพร่างกายสัตว์  โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พร้อมการเจาะตรวจเลือดส่งห้องปฏิบัติการ

 

 ขั้นตอนการแจ้งทำประกันภัยสุนัข

 1. ลูกค้านำสุนัขเข้ารับการตรวจสุขภาพ และฝังไมโครชิพ ตามคลินิก

   หรือโรงพยาบาลสัตว์

2. ผู้ขอเอาประกัน กรอกเอกสารในใบคำขอทำประกันภัยสุนัข และ

   ใบรับรองสุขภาพ ยื่นต่อสัตวแพทย์ เพื่อรับการตรวจสุขภาพและ

    ให้คำรับรองผลการตรวจสุขภาพ

3. สัตวแพทย์เจาะเลือดสุนัข ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในรายการ

    ตรวจต่อไปนี้  1. CBC   2. Blood  parasite

4. ผู้ขอเอาประกันภัยสุนัข นำส่งเอกสารต่อไปนี้ 

     4.1    ใบคำขอการทำประกันภัยสุนัข

4.2      ใบรับรองการตรวจสุขภาพสุนัข

4.3      สำเนาใบรับรองการทำวัคซีนสุนัข

4.4      สำเนาหลักฐานการทำไมโครชิพในสุนัข

4.5      ใบรายงานผลการตรวจเลือดสุนัข

4.6      สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน / เจ้าของสุนัข

4.7      ใบรับรองสายพันธุ์ (Pedigree)  ถ้ามี

4.8      สำเนาหลักฐานใบเสร็จซื้อขาย  ถ้ามี

5. บริษัทฯ  แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการรับทำประกันภัยสุนัข แก่

    ผู้ขอเอาประกันภัยสุนัข รับทราบ

6. ผู้ขอเอาประกันภัยสุนัข ชำระเบี้ยประกันภัย ให้แก่ บริษัทฯ 

 

  เอกสารใบคำขอการทำประกันภัยสุนัข

 

ชื่อผู้เอาประกันภัย (เจ้าของสุนัข)................................................................................................

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....................................................................................................

ที่อยู่............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์.................................................โทรสาร.......................................................

E-Mail ..................................................................................................................................

ที่อยู่เพื่อส่งเอกสาร................................................................................................................

                ชื่อสุนัข.............................................................

สายพันธุ์..............................................................................................

ใบรับรองสายพันธุ์            ¦ มี           ¦   ไม่มี

ทะเบียนเลขที่...................................................................................................

วันที่เกิด................................................................อายุ.............ปี...........เดือน

เพศ   ¦ ตัวผู้   ¦   ตัวเมีย     สี / ตำหนิ....................................................

หมายเลขไมโครชิพ.........................................................................................

จุดประสงค์การเลี้ยงเพื่อ   (     ) งานอดิเรก    (     ) พ่อ-แม่พันธ์

       (     ) อื่นๆ................................................................

      รูปแบบกรมธรรม์ แผนที่.........................เงินทุนประกัน.........................................บาท

 

ชื่อตัวแทน............นายการณ์ไกล    กุลมา...............................................

รหัสตัวแทน.........PP 57138.....................................................................

เบอร์โทรศัพท์.......081-914-6979  โทรสาร. 02-894-4603.......................

 

 

 

ติดต่อ คุณการณ์ไกล  กุลมา 

T.081-914-6979

karnklai@hotmail.com

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
คุณการณ์ไกล กุลมา T. 081-914-6979, 086-338-9016 Fax. 02-894-4603 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย karnklaig@mittare.com, karnklai@hotmail.com บจก.มิตรแท้ประกันภัย