ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Group Menu
dot
bulletประวัติ บริษัท มิตรแท้ประกันภัยฯ
bulletแผนรายได้ธุรกิจ
dot
Newsletter

dot
bulletสมัครเป็นตัวแทน..ฟรี ทั่วประเทศ
bulletการเปิดศูนย์สนง.บริการตัวแทน
bulletประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รวม พ.ร.บ.รถยนต์
bulletประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+1 (มิตรแท้เพิ่มพูน)
bulletประกันอัคคีภัย
bulletแผนประกันภัยบ้าน (บ้านมิตรแท้)
bulletประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
bulletพ.ร.บ.สถานีบริการน้ำมัน + ประกันภัยร้านทอง
bulletประกันสุนัขอุบัติเหตุ
bulletประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
bulletวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารบัญชีบริษัทฯ (เพื่อชำระค่าพรบ. และค่าเบี้ยประกัน)
bulletขายคอนโดปิ่นเกล้าริเวอร์พาร์ควิว ใกล้ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า


SeamTour.com


ประวัติ บริษัท มิตรแท้ประกันภัยฯ

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด 

สำนักงานใหญ่เลขที่ 295  ถนนสี่พระยา

แขวงสี่พระยา   เขตบางรัก  กทมฯ 10500


      บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด ได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 ภายใต้ชื่อ "บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด" โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรก บริษัทฯ ได้เปิดรับประกันภัยบางประเภทจนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับประกันแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต หรือการประกันวินาศภัย อันได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด เช่นการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุบัติเหตุการเดินทาง ประกันโจรกรรม ประกันกระจก ประกันป้ายโฆษณา ประกันความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ฯลฯ

      หลังจากบริษัทฯ ได้มีการขยายขีดความสามารถในการรับประกันให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น โดยได้ติดต่อกับประกันภัยต่างประเทศ อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ เพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงในการรับประกันภัยไปยังประเทศต่างๆ เหล่านั้น

      ต่อมาบริษัทฯ ได้ยกเลิกกิจการคลังสินค้าเพื่อหันมาเน้นการดำเนินกิจการด้านการประกันภัย การประกันชีวิต และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด” มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสร้างฐานะของบริษัทฯ ให้มั่นคงยิ่งขึ้นจากเดิม 10 ล้านบาท จนกระทั่งถึง 1,418,425,000 บาท ในปัจจุบัน และในปี 2513 บริษัทฯ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาอยู่ ณ อาคารเลขที่ 295 ถนนสี่พระยา อำเภอบางรัก
จังหวัดพระนคร

      และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดตั้ง บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและเพื่อแยกกิจการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ปี 2535 ที่กำหนดให้บริษัทประกันต้องแยกกิจการภายใน 8 ปี ซึ่งครบกำหนดในเดือนเมษายน 2543 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตแก่บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ใช้ชื่อ “บริษัท ไทยประสิทธิเนชั่นไวด์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2543

      นับเนื่องจากวันที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจรับประกัน กว่า 60 ปี บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว และเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงความพยายามที่จะให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่องในอนาคต พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
ให้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 

 นโยบายบริษัท
     
1. การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่สนใจทั่วไปมีความรู้ และเข้าใจในการประกันภัยให้ดียิ่งขึ้น

      2. การพัฒนาคุณภาพงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เกิดความร่วม มือในการทำงาน

      3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงาน

      4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พัฒนาสำนักงานใหญ่ และสาขาให้เหมาะแก่การทำงาน

      5. การพัฒนาการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว

      6. การพัฒนาการบริการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า

      7. การพัฒนาการด้านสมองกล เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูล และการบริการในระบบออนไลน์ ทั่วประเทศ

      8. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การบริการแก่สังคมและมุ่งมั่นที่จะตอบแทนคืนสังคม

 

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 295 

อยู่ติดถนนสี่พระยา ใกล้สี่แยกสามย่าน   เขตบางรัก 

กทมฯ  10500

ติดต่อคุณการณ์ไกล  กุลมา   ผจก.ฝ่ายบริหารงานขาย

 โทร. 081-914-6979,  086-338-9016 

Fax. 02-894-4603   

karnklaig@mittare.com

karnklai@hotmail.com

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คุณการณ์ไกล กุลมา T. 081-914-6979, 086-338-9016 Fax. 02-894-4603 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย karnklaig@mittare.com, karnklai@hotmail.com บจก.มิตรแท้ประกันภัย